Oppdatering: Deposit $ 50 Få $ 100 Bonus + $ 25 GRATIS Instant Bonus
Dvs 125 $ gratis bonus! Tast Titan Poker Bonus Code: TP2000

Vilkår og betingelser

Takk for at du besøker vår hjemmeside (www.titan-poker-bonus-code.com), heretter kalt "Nettstedet", "hjemmeside", eller "Nettstedet".

Denne siden inneholder vilkårene for bruk, Privacy Policy, Anti-Spam Policy, Inntjeningen Ansvarsfraskrivelse, Kompensasjon Disclosure Policy, Lenkepolitikk, video og lyd vilkårene for bruk, Digital Millennium Copyright Act ("DMCA") Merknad for www.titan -poker-bonus-code.com.

Betingelser for bruk

Personvern

Anti-Spam

Kompensasjon Disclosure Policy

Lenkepolitikk

Video og lyd Vilkår for bruk

Digital Millennium Copyright Act ("DMCA") Innkalling

Du kan se vår hjemmeside personvernerklæring og andre retningslinjer på andre nettsider på dette nettstedet.

Betingelser for bruk

Hvis du vil vise eller bruke www.titan-poker-bonus-code.com, må du godta å samsvare og være juridisk bundet av vilkårene og betingelsene som er beskrevet nedenfor. Hvis du er uenig med noen av disse vilkårene eller betingelsene, må du ikke bruke nettstedet vårt.

Vår nettstedets retningslinjer for personvern er en del av disse vilkårene og betingelsene

Vår hjemmeside retningslinjer for personvern er en del av, og underlagt disse vilkårene og betingelsene for bruk. Du kan se på våre Personvern andre steder på vår hjemmeside. I den grad det er en konflikt, skal vilkårene i retningslinjene for personvern styrer.

====================================

VIDEO OG LYD VILKÅR FOR BRUK

Dette nettstedet (www.titan-poker-bonus-code.com) kan inneholder én eller flere videoer og / eller lydopptak (individuelt og kollektivt heretter referert til som "Opptak"). Denne delen beskriver våre respektive rettigheter og plikter i forbindelse med opptak.

En. VILKÅR FOR BRUK inntas ved henvisning.

Vår nettstedets vilkår for bruk, som du kan lese andre steder på dette nettstedet, er inkorporert ved referanse som om angitt på lengden. I den grad det er noen konflikter mellom de vilkårene og betingelsene for bruk og vilkårene i dette dokumentet, skal vilkårene i dette dokumentet gjelde.

2. OPPTAK er ment som underholdning og informasjonsformål KUN

Alle Recordings er å bli sett og / eller lyttet til for informasjonsformål og underholdning formål. Opptak er ikke ment å gi spesifikke juridiske, økonomiske, skattemessige, fysisk eller mental helse råd, eller noen andre råd overfor deg, en annen person eller selskap, og bør ikke brukes som grunnlag i den forbindelse. Eventuelle produkter eller tjenester som omtales i opptakene tilbys bare i jurisdiksjoner hvor de kan være lovlig tilbys. Informasjonen i Recordings er ikke all-inclusive, er begrenset til informasjon som er gjort tilgjengelig, og slik informasjon bør ikke stoles på som all-inclusive eller nøyaktig.

3. EMBEDDED innspilling fra eksterne sosiale medier nettsteder som ikke eies av amerikanske

Noen av opptakene innebygd for sanseopplevelser er vert på sosiale medier nettsteder som ikke eies av oss. Dette kan inkludere, men er ikke begrenset til, nettsteder som YouTube.com (individuelt og kollektivt, "tredje part Social Media Nettsteder").

Vi gjør ikke krav til de immaterielle rettighetene til eierne av tredjeparts sosiale medier nettsteder. Vi gjør ikke krav til de immaterielle rettighetene til tredjeparts skaperne av Recordings vert på Tredjeparts sosiale medier nettsteder. Vår innebygging av slike opptak på denne nettsiden er gjort i henhold til gjeldende lisenser til å gjøre det som er bevilget av tredjeparts sosiale medier nettsteder.

Innebygging Recordings på dette nettstedet skaper ikke en forening, byrå, joint venture, eller partnerskap mellom oss og eierne av Tredjeparts sosiale medier nettsteder eller pålegge ethvert ansvar knyttet til et slikt forhold på noen av partene.

Opptakene er kun gitt for din bekvemmelighet. Vi kontrollerer ikke eller garantere nøyaktigheten, fullstendigheten, relevans eller aktualitet av informasjon som finnes i opptakene. Du bør vite at Tredjeparts sosiale medier nettsteder kan spore titting og lytting vaner.

Hvis Recordings innebygd på dette nettstedet ble opprettet av oss, men er vert på Tredjeparts sosiale medier nettsteder, beholder vi alle immaterielle rettigheter for slike Recordings unntatt i den grad vi konsesjon til Tredjepartsprodukter Social Media Nettsteder til opptakene. Hosting av disse Opptak av tredjeparts sosiale medier nettsteder gir deg ikke noen rettigheter til slike opptak, unntatt i den utstrekning det er bestemt i henhold til gjeldende lisenser disse nettstedene sikrer for seere og lyttere av Recordings de vert på sine nettsider.

Innebygde Recordings Eies av oss og ligger på våre servere eller tredjeparts servere Eksklusiv Tredjeparts Social Media Nettsteder

Noen av opptakene innebygd for sanseopplevelser kan være skapt av oss og ligger på våre servere eller tredjeparts servere. Dette kan inkludere, men er ikke begrenset til cloud hosting tjenester fra Amazon.com eller andre, men utelukker Tredjeparts sosiale medier nettsteder som er beskrevet ovenfor.

Vi eier opphavsrett og alle andre immaterielle rettigheter for disse Recordings med mindre annet er uttrykkelig angitt. Vi gjør ikke krav til de immaterielle rettighetene til eierne av tredjeparts servere som ved en avtale er vert våre Recordings for oss.

Hosting våre Recordings på tredjeparts servere skaper ikke en forening, byrå, joint venture, eller partnerskap mellom oss og eierne av disse serverne, eller pålegge ethvert ansvar knyttet til et slikt forhold på noen av partene.

Opptak kun gitt for enkelhets skyld. Vi garanterer ikke nøyaktigheten, fullstendigheten, relevans eller aktualitet av informasjon som finnes i opptakene. Du bør vite at vi og / eller eierne av tredjeparts servere hosting opptakene kan spore visning og / eller lytting vaner.

3. PERSONLIG ikke-eksklusiv oppsigelig overførbar lisens

Når du ser på eller lytte til opptakene på dette nettstedet, forstår du og godtar at du gjør det i henhold til en personlig, ikke-eksklusiv gjenkallelig overførbar lisens fra oss til å gjøre det.

Opptakene er fortsatt den eneste og eksklusive eiendommen til deres respektive eiere, som beholder alle rettigheter til disse. Du forstår og godtar at opptakene ikke kan videreselges av deg eller på annen måte distribuert med eller uten vederlag. Du vil ikke gjøre opptakene tilgjengelig for noen tredjepart. Du kan ikke reprodusere eller oppsummere noen av opptakene på noen måte.

Du samtykker i å ødelegge noen av de Recordings bufret på datamaskinen eller på annen måte i din besittelse innen 24 timer etter å se på eller lytte til sa Recordings. Uavhengig av denne bestemmelsen, godtar du umiddelbart ødelegge alle Opptak i din besittelse på materiell brudd på vilkårene og betingelsene i dette dokumentet, eller på forespørsel fra oss om at du gjør det.

4. Brutt eller OBSOLETE RECORDINGS

Vi gjennomgår vår hjemmeside regelmessig for ødelagte eller out-of-date Recordings. Enhver og alle Opptak kan bli lagt inn, endres eller fjernes når som helst. For å rapportere problemer med Recordings på våre nettsider, eller for mer informasjon, vennligst send en e-post via vårt kontaktskjema.

Rettighetshaver Status

Du forstår og godtar at din bruk av nettstedet vårt er begrenset og ikke-eksklusiv som et individ overførbar oppsigelig rettighetshaver. Vi kan, innenfor vårt eget skjønn, avslutte din lisens til å bruke vårt nettsted, og tilgang til vårt nettsted, uansett årsak eller ingen grunn overhodet, og uten å gi deg beskjed.

Innhold Eierskap

Alt innhold på våre nettsider eies av oss eller våre innholdsleverandører. På vegne av oss selv og våre leverandører av innhold, hevder vi alle rettigheter, inkludert immaterielle rettigheter, for dette innholdet, og du har ikke lov til å krenke disse rettighetene. Vi vil tiltale til det fulle omfanget av loven enhver som forsøker å stjele vår eiendom.

Du godtar å ikke kopiere innhold fra våre nettsider uten vår tillatelse. Eventuelle forespørsler om å bruke innholdet vårt skal sendes til oss via e-post via våre kontaktskjema her .

Hvis du mener at dine immaterielle rettigheter har blitt krenket av vår nettside innhold, vennligst gi oss beskjed ved å sende en e-post via våre kontaktskjema her , eller ved å sende vanlig post til oss på adressen nedenfor. Beskriv i detalj den påståtte overtredelsen, herunder det faktiske og rettslige grunnlaget for kravet ditt om eiendomsrett.

For brudd på opphavsretten spørsmål, vennligst følg instruksjonene i DMCA Notice funnet under på denne nettsiden.

Ansvarsfraskrivelser og ansvarsbegrensning

THE informasjon på våre nettsider LEVERES "SOM DEN ER", "SOM TILGJENGELIG". DU ENIG I AT DIN BRUK AV NETTSTEDET ER PÅ EGET ANSVAR. VI SEG ALLE GARANTIER AV NOE SLAG, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, EVENTUELLE GARANTIER, lovfestede garantier, og enhver indirekte garantier om salgbarhet, egnethet for et bestemt formål og ikke-krenkelse. VI GARANTERER IKKE AT VÅR NETTSIDE vil alltid være tilgjengelig, vil de få tilgang AVBRUTT, VÆRE FEIL, MØTE DINE KRAV, ELLER AT FEIL I NETTSTEDET VIL BLI RETTET.

Informasjon på våre nettsider BØR IKKE NØDVENDIGVIS MÅTTE og bør aldri TOLKES å være profesjonell RÅD FRA OSS. VI GARANTERER IKKE nøyaktigheten eller fullstendigheten i noe av opplysningene, OG ER IKKE ANSVARLIG FOR TAP SOM FØLGE AV DIN TILLIT TIL SLIK INFORMASJON.

Dersom din jurisdiksjon ikke tillater GARANTIBEGRENSNINGER, eventuelt denne bestemmelsen ikke GJELDER FOR DEG. DITT ENESTE FORBINDELSE MED DIN BRUK AV NETTSTEDET SKAL VÆRE Å SLUTTE Å BRUKE NETTSTEDET.

UNDER INGEN OMSTENDIGHETER VIL VI VÆRE ANSVARLIG FOR DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIG, FØLGESKADER (INKLUDERT SKADER FRA TAP AV, TAPT FORTJENESTE rettssaker eller lignende), SPESIELLE, STRAFFEERSTATNINGER, ELLER ANDRE SKADER UNDER NOEN JURIDISK TEORI SOM FØLGE AV ELLER PÅ NOEN MÅTE FORBUNDET til vår hjemmeside, ditt nettsted BRUK, ELLER INNHOLDET, SELV OM OPPMERKSOM PÅ MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER.

VÅRT TOTALE ANSVAR FOR KRAV SOM FØLGE AV ELLER I FORBINDELSE MED nettsiden vår skal ikke overstige ett hundre ($ 100) dollar og at beløpet skal være i STEDET FOR ALLE ANDRE RETTIGHETER SOM DU KAN HA MOT OSS ELLER VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE (hvis noen). Et slikt krav skal være underlagt FORTROLIG bindende voldgift som beskrevet senere i dette dokumentet.

Uanstendig og støtende innhold

Vi er ikke ansvarlige for noen uanstendig eller støtende innhold som du mottar eller se fra andre mens du bruker vår nettside. Men hvis du mottar eller vise slikt innhold, kan du kontakte oss via e-post via våre kontaktskjema her slik at vi kan undersøke saken. Selv om vi ikke er forpliktet til å gjøre det, forbeholder vi oss retten til å overvåke, etterforske, og fjerne uanstendig eller støtende lagt til vår hjemmeside.

Skadeserstatning

Du forstår og godtar at du vil erstatte, forsvare og holde oss, og våre tilknyttede selskaper skadesløse fra ethvert ansvar, tap, krav og utgifter, herunder rimelige advokathonorarer, som oppstår fra din bruk av nettstedet vårt eller ditt brudd på disse vilkår, betingelser og retningslinjer .

Samsvar med gjeldende lov og tvisteløsning

Du godtar å overholde alle gjeldende lover mens du bruker vår nettside.

Du samtykker i at lovene i Wyoming styrer disse vilkårene og betingelsene for bruk uten hensyn til konflikter mellom lovbestemmelser.

Du godtar også at enhver tvist mellom deg og oss, med unntak av immaterielle rettigheter krenkelse hevder vi forfølge mot dere, skal avgjøres utelukkende av konfidensiell bindende voldgift i henhold til American Arbitration Association kommersielle voldgift regler. Alle krav må meglet på individuell basis, og kan ikke bli slått sammen med voldgift med krav eller uenighet av noen andre. Alle voldgift må være i Laramie, Wyoming, Laramie. Hver av partene skal bære halvparten av voldgift avgifter og kostnader som påløper, og hver part er ansvarlig for sine egne advokatutgifter.

Tilbake til toppen av siden

====================================

Anti-Spam

Vi hater uønsket kommersiell e-post (UCE) så mye som du gjør. Også kjent som spam eller søppelpost, er det en bjørnetjeneste til internettsamfunnet.

Vi støtter fullt ut og være i samsvar med kravene i CAN-SPAM Act of 2003 (Styre Assault of Non-uønsket pornografi og markedsføringsloven), og alle andre uønskede kommersielle e-lovene.

Hvis du abonnerer på elektroniske nyhetsbrev eller annen kommunikasjon fra oss eller våre hjemmesider, vil du alltid ha en mulighet til å avslutte umiddelbart.

Hvis du har ytterligere spørsmål, kommentarer eller bekymringer, kan du kontakte oss ved å sende en e-post via våre kontaktskjema her og gi oss opplysninger om din bekymring.

Tilbake til toppen av siden

====================================

Materielle Tilkoblinger og Kompensasjon Disclosure personvern

Du bør alltid gjennomføre din egen etterforskning (utføre due diligence) før du kjøper produkter eller tjenester fra noen via internett. Dette inkluderer produkter og tjenester som selges på denne nettsiden og alle andre nettsteder.

Materiale Connection

Med mindre annet er uttrykkelig angitt, bør du anta at alle referanser til produkter og tjenester på www.titan-poker-bonus-code.com er gjort fordi materielle forbindelser eksisterer mellom nettstedets eier (e) ("Eier") og leverandørene av nevnte produkter og tjenester ("Leverandør").

God tro Anbefalinger

Eieren anbefaler produkter og tjenester på www.titan-poker-bonus-code.com basert delvis på en god tro om at kjøp av slike produkter eller tjenester vil hjelpe kjøpere generelt. Eieren har dette god tro fordi (a) eieren har prøvd produktet eller tjeneste nevnt før anbefale det eller (b) eieren har forsket på omdømmet til leverandøren og har gjort beslutningen om å anbefale Provider produkter eller tjenester basert på leverandørens historie med å levere disse eller andre produkter eller tjenester. Uttalelsene fra eieren om produkter og tjenester gjenspeile eiers ærlige mening basert på fakta kjent for eieren på den tiden et produkt eller en tjeneste er nevnt på www.titan-poker-bonus-code.com.

Potensielle Bias og Due Diligence

Eierens mening om et produkt eller en tjeneste kan være delvis dannet (bevisst eller ubevisst) delvis basert på det faktum at eieren har blitt kompensert eller vil bli kompensert på grunn av eierens forretningsmessige relasjoner med leverandører.

I noen tilfeller vil eieren og en leverandør har en bedrift eller personlig forhold som ikke involverer eieren mottar kompensasjon knyttet til produkter og tjenester som er nevnt på www.titan-poker-bonus-code.com. Imidlertid er innholdet i forholdet tilstrekkelig til å etablere et materiale sammenheng mellom eieren og Provider.

Fordi det kan være et materiale sammenheng mellom eieren og Leverandører av produkter eller tjenester som er nevnt på www.titan-poker-bonus-code.com, bør du alltid anta at eieren kan være forutinntatt på grunn av eierens forhold med en leverandør og / eller fordi eieren har mottatt eller vil motta noe av verdi fra en leverandør.

Utføre din egen due diligence før du kjøper et produkt eller tjeneste nevnt på www.titan-poker-bonus-code.com (eller noe annet nettsted).

Kompensasjon

Den type kompensasjon mottatt av eieren kan variere. I noen tilfeller kan eieren få gratis produkter, tjenester eller penger fra en leverandør før nevne Provider produkter eller tjenester på www.titan-poker-bonus-code.com.

I andre tilfeller kan eieren få en monetær provisjon eller ikke-monetær kompensasjon når du tar handling basert på innholdet i www.titan-poker-bonus-code.com. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, når du kjøper et produkt eller en tjeneste fra en leverandør etter å ha klikket på en affiliate link på www.titan-poker-bonus-code.com.

Tilbake til toppen av siden

====================================

Lenkepolitikk

Vår hjemmeside inneholder hypertekst lenker til nettsteder og annen informasjon laget og vedlikeholdt av andre enkeltpersoner og organisasjoner. Disse lenkene er kun gitt for din bekvemmelighet. Vi kontrollerer ikke eller garantere nøyaktigheten, fullstendigheten, relevans eller aktualitet noen informasjon eller personvern politikk lagt ut på disse lenkede nettsteder. Du bør vite at disse nettstedene kan spore besøkende ser vaner.

Med mindre annet er uttrykkelig angitt av oss, hyperkoblinger til bestemte elementer ikke nødvendigvis deres betydning, og er ikke en anbefaling av enkeltpersoner eller organisasjoner som sponser nettstedene, uttrykte visninger på nettsteder, eller produktene eller tjenestene som tilbys på nettsteder.

Vi tillater linker til vår hjemmeside om de ikke innebærer en godkjenning av, eller tilknytning til, vår nettside fraværende skriftlig samtykke. Hvis vi opererer en affiliate program, kan våre partnere linke til vår hjemmeside i henhold til vilkårene og betingelsene i vårt partnerprogram avtale med dem.

Vi gjennomgår vår hjemmeside regelmessig for ødelagte eller out-of-date koblinger. Enhver og alle linker kan bli lagt inn, endres eller fjernes når som helst. Vær oppmerksom på at lenker til eksterne nettsteder kan utløpe over tid. Utløpet er utenfor vår kontroll. For å rapportere problemer med linker på våre nettsider, eller for mer informasjon om disse retningslinjene, kan du sende en e-post via våre kontaktskjema her .

Inntjening Forbehold

Dette nettstedet kan inneholde referanser til helserelaterte produkter og / eller tjenester. Området kan også henvise til forretningsmuligheter eller andre penger for å lage muligheter. Dersom slikt innhold finnes på dette nettstedet, ansvarsfraskrivelsene nedenfor gjelder.

Du forstår og aksepterer at det er viktige risikofaktorer som bør vurderes av deg når man beslutter å kjøpe www.titan-poker-bonus-code.com. Ansvarsfraskrivelsene nedenfor gjelder i den utstrekning dette nettstedet (www.titan-poker-bonus-code.com), våre produkter eller tjenester, og / eller vår kommunikasjon med du henviser til inntekt, inntjening, å tjene penger, eller helserelatert (fysisk og / eller psykisk) saker.

Ingen inntjening projeksjoner, lovnader eller bekreftelser

Du erkjenner og godtar at vi har gjort noen implikasjoner, garantier, løfter, forslag, projeksjoner, representasjoner eller garantier overhodet med deg om fremtidsutsikter eller inntekter, eller at du vil tjene noen penger, i forhold til kjøpet av www.titan-poker -bonus-code.com, og at vi ikke har godkjent noen slik projeksjon, løfte, eller representasjon av andre.

Eventuelle inntekter eller resultatregnskap, eller eventuelle inntekter eller inntekter eksempler, er bare anslag over hva vi tror du kan tjene. Det er ingen garanti for at du vil gjøre så godt som nevnt i noen eksempler. Hvis du stoler på noen som oppgis, må du godta hele risikoen for ikke å gjøre så vel som den informasjonen som gis. Dette gjelder enten inntjening eller inntekter eksempler er penge i naturen eller gjelder reklame studiepoeng som kan være tjent (hvorvidt slike kreditter er konvertible til kontanter eller ikke).

Det er ingen garanti for at eventuelle tidligere suksesser eller tidligere resultater med hensyn til inntjening eller inntekt (enten penger eller reklame studiepoeng, enten konverteres til kontanter eller ikke) vil gjelde, kan heller ikke eventuelle tidligere suksesser brukes som en indikasjon på fremtidig suksess eller resultater fra noen av informasjon, innhold eller strategier. Alle krav eller fremstillinger med hensyn til inntekt eller fortjeneste (enten penger eller reklame studiepoeng, enten konverteres til kontanter eller ikke) er ikke å anse som "gjennomsnittlig inntjening".

(I) Economy. Økonomien, både der du gjør forretninger, og på en nasjonal og selv verdensbasis, skaper ytterligere usikkerhet og økonomisk risiko. En økonomisk resesjon eller depresjon kan negativt påvirke resultatene som produseres av www.titan-poker-bonus-code.com.

(Ii) din suksess eller mangel på det. Din suksess i å bruke informasjon eller strategier gitt på www.titan-poker-bonus-code.com avhenger av en rekke faktorer. Vi har ingen måte å vite hvor godt du vil gjøre, som vi ikke kjenner deg, din bakgrunn, din arbeidsmoral, din dedikasjon, din motivasjon, ditt ønske, eller din bedrift ferdigheter eller praksis. Derfor trenger vi ikke garantere eller antyde at du vil bli rik, at du vil gjøre så godt, eller at du vil ha noen inntekter (enten penger eller reklame studiepoeng, enten konverteres til kontanter eller ikke), i det hele tatt.

Internett bedrifter og inntjening stammer derfra, involverer ukjente risikoer og egner seg ikke for alle. Du kan ikke stole på noen informasjon som presenteres på nettstedet eller annet følger av oss, med mindre du gjør det med kunnskap og forståelse for at du kan oppleve betydelige tap (inkludert, men ikke begrenset til, tap av alle betalte penger til å kjøpe www. titan-poker-bonus-code.com, og / eller eventuelle penger brukt å sette opp, drift og / eller markedsføring www.titan-poker-bonus-code.com, og videre, at du kan ha ingen inntjening i det hele tatt (enten penger eller reklame studiepoeng, enten konverteres til kontanter eller ikke).

(Iii) fremoverskuende uttalelser. MATERIALER SOM FINNES PÅ DENNE NETTSIDEN ELLER MATERIALE kjøpt og / eller lastes ned fra dette nettstedet kan inneholde informasjon som inkluderer ELLER ER BASERT PÅ fremtidsrettede uttalelser innenfor betydningen av verdipapirene reformen fra 1995. Fremtidsrettede utsagn GIR VÅRE FORVENTNINGER eller prognoser for fremtidige hendelser. Du kan identifisere følgende utsagn fra det faktum at de ikke forholder seg strengt til historiske eller aktuelle fakta. De bruker ord som "forutse", "estimat", "FORVENTER", "PROSJEKT", "TENKT", "PLAN", "BELIEVE", OG ANDRE ORD OG VILKÅR FOR lignende betydning i forbindelse med en beskrivelse av potensielle inntekter eller RESULTAT.

ALLE uttalelsene her, i annet materiale på denne hjemmesiden eller i materialer kjøpt og / eller lastes ned fra dette nettstedet er ment å uttrykke vår uttalelse fra inntjeningspotensial. MANGE faktorer vil være viktig for å bestemme DINE faktiske resultater og vi garanterer ikke at du vil oppnå resultater som ligner på våre eller noen andre, faktisk gis ingen garantier at du vil oppnå noen resultater fra våre ideer og teknikker i vårt materiale.

(Iv) Due Diligence. Du rådes til å gjøre din egen due diligence når det gjelder å ta beslutninger og bør være forsiktig og søke råd fra kvalifiserte fagfolk. Du bør sjekke med din regnskapsfører, advokat eller faglig rådgiver, før du handler på denne eller informasjon. Du kan ikke vurdere noen eksempler, dokumenter eller annet innhold på nettstedet eller annet følger av oss til å være tilsvarende faglige råd. Ingenting på dette nettstedet eller i materialer tilgjengelig for salg eller nedlasting på nettstedet gir faglige råd på noen måte. Du bør rådføre deg med din egen revisor, advokat eller faglig rådgiver for eventuelle spørsmål du måtte ha.

Vi tar ikke ansvar for eventuelle tap eller skader som følge av din bruk av en kobling, informasjon eller muligheten som finnes på nettsiden eller innen ett av informasjon gitt av eieren av dette området i noen form overhodet.

(V) kjøpesummen. Selv om vi tror prisen er rimelig for verdien som du mottar, forstår du og godtar at kjøpesummen for www.titan-poker-bonus-code.com er vilkårlig satt av oss. Denne prisen har ikke noe forhold til objektive standarder.

Helse Forbehold

Eventuelle referanser til fysiske eller mentale helse på dette nettstedet innebærer en opplysningstjeneste som utelukkende består av generell helseinformasjon. Materialene i www.titan-poker-bonus-code.com leveres "som den er" og uten garantier av noe slag verken direkte eller indirekte.

(I) ikke en erstatning for profesjonell medisinsk rådgivning eller behandling. Nettstedets innhold er ikke en erstatning for direkte, personlig, profesjonell medisinsk behandling og diagnose. Ingen av øvelsene eller behandlinger (inkludert produkter og tjenester) som er nevnt i www.titan-poker-bonus-code.com bør utføres eller på annen måte brukes uten klarering fra din lege eller helsepersonell. Informasjonen i er ikke ment å gi spesifikke fysiske eller psykiske helse råd, eller noen andre råd overhodet, for noen person eller selskap, og bør ikke brukes som grunnlag i den forbindelse. Vi er ikke leger og ingenting på dette nettstedet bør misforstås til å bety noe annet.

(Ii) helserisiko. Det kan være risiko forbundet med å delta i aktiviteter som er nevnt på www.titan-poker-bonus-code.com for folk med dårlig helse eller med pre-eksisterende fysiske eller psykiske forhold. Fordi disse risikoene eksisterer, vil du ikke delta i slike aktiviteter dersom du er i dårlig helse eller har en pre-eksisterende mentale eller fysiske tilstand. Hvis du velger å delta i disse risikoene, gjør du det på din egen fri vilje og initiativ, bevisst og frivillig forutsatt all risiko forbundet med slike aktiviteter.

(Iii) nøyaktighet og fullstendighet. Fakta og informasjon antas å være nøyaktig på det tidspunkt de ble plassert i www.titan-poker-bonus-code.com. Alle dataene på dette nettstedet er å bli brukt kun for informasjonsformål. Produkter og tjenester som er beskrevet tilbys bare i jurisdiksjoner hvor de kan være lovlig tilbys. Informasjonen som gis er ikke all-inclusive, og er begrenset til informasjon som er gjort tilgjengelig og slik informasjon bør ikke stoles på som all-inclusive eller nøyaktig.

(Iv) skader. Du aksepterer å holde www.titan-poker-bonus-code.com, dets eiere, agenter og ansatte skadesløse fra ethvert ansvar for alle erstatningskrav på grunn av skader, inklusive advokathonorarer og kostnader pådratt av deg eller forårsaket tredjepart av deg, som følge av de aktivitetene som omtales på dette nettstedet, med unntak kun krav om grov uaktsomhet eller forsettlig skadevoldende handling.

Attester, Case Studies, og eksempler

Attester, case-studier og eksempler finnes på www.titan-poker-bonus-code.com er eksepsjonelle resultater, ikke gjenspeiler den typiske kjøperen erfaring, ikke gjelder for den gjennomsnittlige person, og er ikke ment å representere eller garantere at alle vil oppnå de samme eller lignende resultater. Hvis vi har avslørt typiske resultater basert på informasjon gitt til oss av en produsent eller andre anerkjente tredjepart kilde, bør du anta at de typiske resultater som nevnt er mer pålitelige enn de attester og eksempler finnes på www.titan-poker-bonus-koden . com.

Men du bør alltid utføre due diligence og ikke ta slike resultater til pålydende. Vi er ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i typiske resultater opplysninger gitt til oss av produsenter eller andre anerkjente tredjeparter.

Hvor bestemt inntekt eller fortjeneste (enten penger eller reklame studiepoeng, enten konverteres til kontanter eller ikke), er tall som brukes og knyttes til en bestemt person eller virksomhet har som person eller virksomhet tjent dette beløpet. Det er ingen garanti for at du vil gjøre så godt med samme informasjon eller strategier. Hvis du er avhengig av den spesifikke inntekt eller inntjeningstall brukes, må du akseptere all risiko ved ikke å gjøre også. De beskrevne erfaringer er atypisk. Dine resultater vil sannsynligvis variere fra det som er beskrevet i attester.

Hvis et produkt eller en tjeneste er nytt, forstår du at det ikke kan ha vært tilgjengelig for kjøp lenge nok til å gi en nøyaktig inntjening historie.

Diverse bestemmelser

Ugyldighet av disse vilkårene, betingelser og retningslinjer

Hvis noen del av disse vilkårene, betingelsene og politikk bestemmes av en kompetent domstol å være ugyldig eller ikke kan håndheves, skal den delen være begrenset eller elimineres i minst mulig grad, slik at resten av disse vilkårene er fullt gjennomførbar og juridisk bindende.

Slik kontakter du oss

Eventuelle spørsmål eller bekymringer om disse vilkår og retningslinjer bør bringes til vår oppmerksomhet via e-post via våre kontaktskjema her , og gi oss informasjon om din bekymring.

Hele avtalen

Disse vilkårene og betingelsene, inkludert politikken innlemmet her med eksplisitt henvisning, utgjør hele avtalen med oss ​​med hensyn til din bruk av nettstedet vårt.

Modifikasjoner og oppsigelse

De ovennevnte vilkår, betingelser og retningslinjer kan endres fra tid til annen. Dersom slike endringer, vil de tre i kraft umiddelbart, og vi vil varsle deg ved en melding lagt ut på vår hjemmeside hjemmeside at det er gjort endringer. Hvis du er uenig med de endringene som er gjort, bør du ikke bruke nettstedet vårt.

Vi kan avslutte disse vilkår og retningslinjer for hvilken som helst grunn, og når som helst uten varsel til deg.

Hvis du er opptatt av disse vilkår og retningslinjer, bør du lese dem hver gang før du bruker nettsiden vår. Eventuelle spørsmål eller bekymringer bør bringes til vår oppmerksomhet ved å sende en e-post via våre kontaktskjema her , og gi oss informasjon om din bekymring.

Tilbake til toppen av siden

====================================

Digital Millennium Copyright Act ("DMCA") Innkalling

Denne innkallingen er kun for informasjonsformål. Det er ikke ment som, og bør heller ikke tolkes som juridisk rådgivning. Hvis du mener at dine immaterielle rettigheter har blitt krenket, eller hvis et varsel om overtredelsen er innlevert mot deg, bør du umiddelbart søke juridisk bistand.

Dette nettstedet, inkludert all tekst, HTML, skript og bilder er opphavsrettslig beskyttet, eid og / eller lisensiert av eieren av nettstedet. Alle rettigheter reservert.

Ingen deler av dette nettstedet kan gjengis eller overføres i noen form eller på noen måte, mekanisk, elektronisk, ELLER ANNET, inkludert fotokopiering og opptak, ELLER NOEN INFORMASJON lagring og gjenfinning system, eller overføres via e-post, eller brukes på noen ANDRE FASHION uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra nettstedet eieren.

Dette, selvfølgelig, utelukker nedlasting og midlertidig mellomlagring av dette nettstedet på en personlig datamaskin for den uttrykkelige formål å besøke dette nettstedet, samt eventuell informasjon tydelig merket som reproduserbar. Denne opphavsrett gjelder for alle, inkludert alle besøkende til denne nettsiden.

DMCA Avsetninger

The Digital Millennium Copyright Act of 1998, fant at 17 USC § 512 ("DMCA") gir regress for eiere av opphavsrettsbeskyttet materiale som mener at deres rettigheter i henhold til amerikansk lov om opphavsrett har blitt krenket på Internett.

Under DMCA, kan bona fide eieren av opphavsrettsbeskyttet materiale som har en god tro om at deres har brutt opphavsretten kontakt ikke bare den person eller enhet brudd på opphavsretten deres, men kan også kontakte den utpekte agent for en Internett-leverandør for å rapportere påståtte overtredelser av deres beskyttede verker, når slike påståtte overtredelser vises på sidene som finnes i systemet av Internett-leverandøren ("ISP").

Eieren av denne nettsiden og ISP er forpliktet til å overholde internasjonal handelsrett, internasjonal handel praksis, alle amerikanske lover, inkludert USAs lov om opphavsrett. Upon receipt of a properly filed complaint under the DMCA, the owner and/or the ISP of this website will block access to the allegedly infringing material. The website owner and/or the ISP will forward a copy of the notification of claimed copyright infringement to the alleged infringer. Anyone who believes in good faith that a notice of copyright infringement has wrongfully been filed against them, may submit a Counternotice to the website owner and/or the ISP.

Notification Of Claimed Copyright Infringement

Please send DMCA notifications of claimed copyright infringement to:

THE WEBSITE OWNER

Copyright Agent

Laramie

THE INTERNET SERVICE PROVIDER (“ISP”)

Copyright Agent

Hostgator

To file a notice of infringement with either the website owner or the ISP, you must provide a written communication that sets forth the items specified below. You will be liable for damages (including damages, costs, and attorneys' fees) if you materially misrepresent that the website or a web page is infringing your copyright. Accordingly, if you are not sure whether certain material of yours is protected by copyright laws, we suggest that you first contact an attorney.

To expedite our ability to process your request, please use the following format (including section numbers):

En. Identify in sufficient detail the copyrighted work that you believe has been infringed upon.

2. Identify the material that you claim is infringing the copyrighted work listed in item #1 above. (You must include the URL(s) (the location(s) of the page(s) that contains the allegedly infringing material and also include a description of the specific content which you claim is infringing on your copyright.)

3. Provide information reasonably sufficient to permit the website owner to contact you (e-mail address and a phone number are required at a minimum).

4. Include the following statement: “I swear, under penalty of perjury, that the information in the notification is accurate and that I am the copyright owner or am authorized to act on behalf of the owner of an exclusive right that is allegedly infringed. I also affirm that as the copyright owner, I have a good faith belief that use of the material in the manner complained of is not authorized by me, my agent, or the law.”

5. The signature of the copyright owner or a person authorized to act on behalf of the copyright owner. You may send your notice via email provided such notice includes a proper electronic signature. The signature or electronic signature must be that of the copyright owner, or a person authorized to act on behalf of the owner, of an exclusive copyright that has allegedly been infringed.

For details on the information required for valid notification, see 17 USC § 512(c)(3).

Counternotification To Claimed Copyright Infringement

If a notice of copyright infringement has been filed with the website owner and/or the ISP against you, the owner and/or the ISP will attempt to notify you and provide you with a copy of the notice of copyright infringement. If you have a good faith belief that you have been wrongfully accused, you may file a counternotification with the website owner and/or the ISP. If website owner and/or the ISP receives a valid counternotification, the DMCA provides that the removed or blocked information will be restored or access re-enabled.

The website owner and/or the ISP will replace the removed material and cease disabling access to it in not less than 10, nor more than 14, business days following receipt of the counternotification, unless the website owner and/or ISP first receives notice from the complaining party that such complaining party has filed an action seeking a court order to restrain the alleged infringer from engaging in infringing activity relating to the material on this website.

Please be advised that United States copyright law provides substantial penalties for a false counternotice filed in response to a notice of copyright infringement. Accordingly, if you are not sure whether certain material of yours is protected by copyright laws, we suggest that you first contact an attorney.

These website terms, conditions, policies, and notices are Copyright © 2008-2012 Law Office of Michael E. Young PLLC, and licensed for use by the owner of this website at www.titan-poker-bonus-code.com. Med alle rettigheter. No portion of this document may be copied or used by anyone other than the licensee without the express written permission of the copyright owner.

Return to Top of Page

====================================

Personvern

How We Protect Your Privacy

This website privacy policy tells you how we collect, use, and protect your personal information. By visiting our website (www.titan-poker-bonus-code.com), you accept and agree to the terms and conditions of this website privacy policy. In particular, you consent to our collection and use of your personal information as described in this website privacy policy.

Minors

We do not provide services or sell products to children. If you are below the age of 18, you may use our website only with the permission and active involvement of a parent or legal guardian. If you are a minor, please do not provide us or other website visitors with any personal information.

This Policy Is Part Of Our Terms And Conditions Of Use

Our website privacy policy is a part of, and subject to, our website's terms and conditions of use. You may view these terms and conditions on our website.

The type of information we collect from you and interest-based advertising.

Like most places on the Internet, simply by visiting our website you automatically tell us certain information. This includes basic information such as your IP address, when you visited, the website from where you came prior to visiting us, the website where you go when you leave our website, your computer's operating system, and the type of web browser that you are using. Our website automatically records this basic information about you.

And like many other websites, we may use cookies. In plain English, this means information that our website's server transfers to your computer. This information can be used to track your session on our website. Cookies may also be used to customize our website content for you as an individual. If you are using one of the common internet web browsers, you can set up your browser to either let you know when you receive a cookie or to deny cookie access to your computer.

We may also collect any data that you provide us by posting it at our website or by sending to us via email. You can always choose not to provide us with information. However, if you do withhold information, we may deny you access to some or all of our website's services and features.

Some transactions between you and our website may involve payment by credit card, debit card, checks, money orders, and/or third party online payment services. In such transactions, we will collect information related to the transaction as part of the course of doing business with you, including your billing address, telephone number, and other information related to the transaction.

What We Do With Your Information

We use your information to operate our website's business activities. For example, we may use this data to contact you about changes to our website, new products and services, special offers, resolve disputes, troubleshoot issues, and enforce our website's terms and conditions.

As a general rule, we will not give your data to third parties without your permission. However, there are some important exceptions to this rule that are described in the following paragraphs.

We may, in our sole discretion, provide information about you to law enforcement or other government officials for purposes of fraud investigations, alleged intellectual property infringement, or any other suspected illegal activity or matters that may expose us to legal liability.

Although we do not disclose individually identifiable information, we may disclose aggregate data about our website's visitors to advertisers or other third parties for marketing and promotional purposes.

From time to time, we may use third party suppliers to provide services on our website. If a supplier wants to collect information about you, you will be notified. However, you will never be required to give information to a third party supplier. We restrict the way third party suppliers can use your information. They are not allowed to sell or give your information to others.

Interest-Based Advertising, Remarketing, and Dynamic Ad Serving

Interest-Based Advertising

When you visit our website, you may view advertisements posted on the site by Google or other companies. These advertising companies may collect information about you while you are visiting this website and other websites. They may use this data to show you advertisements on this website and elsewhere on the Internet about products and services you might like.

This website does not collect the information or control the content of the advertisements that you will see. You may be able to opt out of such advertising. To find out more about Google privacy policies and its DoubleClick DART cookie used to generate interest-based advertising, go to http://www.google.com/privacy/ads/ .

Remarketing

This website may use a remarketing tag to advertise online. This means that Google and other third-party vendors may show our ads to you on sites across the Internet. These third-party vendors, including Google, may use cookies to serve ads to you based upon your past visits to our website.

If you would like to opt out of Google's use of cookies, you can visit the company's Ad Preferences Manager at https://www.google.com/ads/preferences/ .

In the alternative, you can opt out of the use of cookies by third-party vendors by going to the Network Advertising Initiative's opt-out page located at http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp .

Dynamic Ad Serving

Our website may use Google's Dynamic Ad Serving feature. This ad serving feature uses the Teracent cookie. You can opt-out of the Teracent cookie at the Teracent opt-out page located at http://www.teracent.com/about-us/opt-out .

DoubleClick Remarketing Pixels

Our website may use DoubleClick's remarketing pixels. If you would like to opt out of DoubleClick's use of cookies, you can visit the DoubleClick opt-out page at https://www.google.com/settings/ads/onweb#display_optout .

In the alternative, you can opt out of use of cookies by third-party vendors by going to the Network Advertising Initiative's opt-out page located at http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp .

Your use of this website without opting out means that you understand and agree to data collection to provide you with interest-based advertising.

User Names And Passwords

Your access to parts of our website may be protected by a user name and a password. Do not give your password to anyone. If you enter a section of our website that requires a password, you should log out when you leave. As a safety precaution, you should also close out of your web browser completely and re-open it before viewing other parts of the Internet.

Your Use Of Information And Unsolicited Commercial Email

If you obtain personally identifiable information about another website user, you are not allowed to disclose this information to anyone else without the consent of the user and our consent too.

We hate junk email (spam). Information you obtain from our website about us or other site users cannot be used by you or others to send unsolicited commercial email or to send unsolicited commercial communications via our website's posting or other communication systems.

Your Voluntary Disclosure Of Information To Third Parties Who Are Not Our Suppliers

You may choose to provide personal information to website visitors or other third parties who are not our suppliers. Please use caution when doing so. The privacy policies and customs of these third parties determine what is done with your information.

Autoresponders

We may use autoresponders to communicate with you by email. To protect your privacy, we use a verified opt-in system for such communications and you can always opt-out of such communications using the links contained in each autoresponder message. If you have difficulties opting out, you may contact us by sending an email via our contact form here , or sending us mail to the address listed below.

Policy Changes

The terms of this policy may change from time to time. If such changes are made, we will notify you by a notice posted on our website's home page of the changes that have been made. If you disagree with the changes that have been made, please contact us (by email, using a website contact form, or in writing by mail), and any changes made to this policy will not apply to information we have collected from you prior to making the changes.

If you are concerned about the topic covered by this website privacy policy, you should read it each time before you use our website.

Questions or Concerns

Any questions or concerns about this website privacy policy should be brought to our attention by sending an email via our contact form here . and providing us with information relating to your concern.

You may also mail your concerns to us at the following address:

California Privacy Rights

If you are a California resident and our customer, Cal. Civ. Code § 1798.83 permits you to request certain information about our disclosure of personal information to third parties for their direct marketing purposes. To request this information, please send an email via our contact form here or write us at the following address:

This website privacy policy was last updated on August 6, 2012.

Return to Top of Page

====================================

This document is Copyright worldwide © Law Office of Michael E. Young PLLC , and licensed for use by the owner of this website at www.titan-poker-bonus-code.com. Med alle rettigheter. No portion of this document may be copied or used by anyone other than the licensee without the express written permission of the copyright owner.

Return to Top of Page

====================================

Live Titan Poker Statistics

Aktive Tabeller: 2051
Active Players: 5523
Turneringsspillere: 10200
Tournament Tables: 1448

Kampanjer mer »

Poker News More »